Pořizujeme vodárnu

Co musíme vědět, než jdeme kupovat domácí vodárnu?

 • Odkud chceme vodu čerpat      
 • Jak často chceme vodu čerpat
 • Jaké množství  vody chceme čerpat

 

Odkud chceme vodu čerpat

Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody (vrtaná studna, kopaná studna, jiný zdroj – např. dešťová nádrž, řeka), jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen od uvažovaného umístění vodárny.

Čerpání vody z vrtu

U vrtu je hlavní jeho hloubka, průměr vnitřního pažení a vydatnost vrtu. Všechny tyto parametry vrtané studny ovlivňují typy čerpadel, které můžete do vrtu použít. Čerpadlo vždy volte tak, aby mezi stěnou pažení vrtu a čerpadlem byla dostatečná mezera. Velikost této mezery ovlivňuje správné chlazení elektromotoru čerpadla.

Dále je tato mezera důležitá při instalaci čerpadla. V úzkém vrtu, který není nikdy ideálně kolmý se může čerpadlo  při spouštění vzpříčit a už nikdy jej nemusíte z vrtu vysunout. Velmi důležité je také umístit čerpadlo v dostatečné vzdálenosti ode dna vrtu, aby nepřisávalo hrubé, abrazivní nečistoty, které snižují životnost čerpadla. Pokud nový vrt dodává odborná firma, požadujte při převzetí přesný popis tohoto díla tzn. hloubku vrtu, průměry pažnic, perforací, vydatnost atd. Vždy instalujte automatické hlídání hladiny vody ve vrtu. Předejdete tím chodu na „sucho“ a zničení čerpadla 4“ SP a 3“ SQ.

Čerpání vody z kopané studny

Instalace čerpadla do těchto studní je oproti vrtům jednodušší. Kopané studny nejsou tak hluboké a absorbují více vody. Můžete si zvolit jaký druh čerpadla použijete. Zda ponorné přímo do studny, nebo čerpadlo mimo studnu. Volba záleží na hloubce hladiny vody ve studni. S rezervou se dá tvrdit, že pokud je hladina do hloubky 6m lze použít běžné odstředivé čerpadlo mimo studnu. Při větších hloubkách se dají použít i čerpadla s ejektorem. Toto čerpadlo část vyčerpané vody vrací zpět do sacího potrubí a spodní ejektor pomáhá nasát vodu z větší hloubky. Tento princip má však nákladný provoz z důvodu maření určité části vynaložené energie a proto tato čerpadla nenabízíme.

Pro které čerpadlo, zda ponorné či čerpadlo mimo studu se rozhodnete, záleží na místních podmínkách. Ponorné čerpalo je všeobecně dražší, je složitější jeho instalace, ale nezabírá místo v domě a není slyšet (voda a studna tlumí jeho hluk). Naopak čerpadla mímo studnu lze při chodu kontrolovat, lehce demontovat.

Výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody ve zdroji a sacím hrdlem čerpadla je spolu se vzdáleností zdroje vody od vodárny důležitým kritériem pro výběr vhodného typu vodárny.

Jak často chceme vodu čerpat

Odpověď na tuto otázku je dalším kritériem, které rozhoduje o ceně a tudíž kvalitě vodárny či čerpadla. Budete čerpat na zahrádce ze studny do sudů, ze kterých budete po ohřátí vody zalévat, nebo budete zásobovat vodou rodinný domek, generační vilu či bytový dům. Také může být vodárna využita na závlahu zahrady a poběží v kuse 3-4 hodiny. U domácích vodáren je rozhodující  také velikost tlakové nádoby. Ta určuje jak často bude spínat čerpadlo.

Moderní řešení a pro uživatele  velmi komfortní, je řízení vodárny frekvenčním měničem. Ten udržuje stálý konstantní tlak plynulým rozběhem a zastavením tlumí rázy, které ničí čerpadlo. Čerpadlo s frekvenčním měničem umožňuje oproti klasické vodárně využít tlakovou nádobu s menším objemem a tím dosáhneme úspory na zastavěnou plochu.

Jaké množství chceme čerpat

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat - značené písmenem Q. Jednotky můžou být l/s, l/min, m3/hod.

Pro stanovení množství vody použijeme dvě kritéria - počet osob a spektrum využití vody. Zejména plánované využití vody je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a závlah pro rozsáhlé zahrady velice důležité.  Studie ukázaly, že spotřeba vody v domě značně kolísá v závislosti na standardech bydlení a životním stylu. V období s vysokými teplotami zvyšuje např. závlaha zahrad běžnou spotřebu 4-5krát. Odpařování bazénů a zahradních rybníčků vyžaduje rovněž stejné množství vody  na m2 jako závlaha trávníku. Přibližně lze počítat se spotřebou 110 litrů na osobu a den, 120 litrů denně na doplnění stavu bazénu a 2.400 litrů denně na závlahu 100 m2 zahrady.

TQ

TQIC

SP

Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu vody obzvláště v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3 – 7 m3/hod. s dostatečným tlakem cca 2 – 3 bar (závisí ale na individuální potřebě). Normální spotřeba u vany je 0,6 l/s, bidetu 0,2 l/s, sprchy 0,4 l/s, umyvadla 0,2 l/s, kuchyňského dřezu 0,4 l/s, pračky a myčky 0,4 l/s, toalety 0,2 l/s (uvedené údaje jsou vztaženy pro smíchanou studenou i teplou vodu).

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.

 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem na sucho.  Pro málo vydatné vrty jsou vhodné větší akumulační nádrže pro pokrytí špičkového odběru. Pro tyto aplikace nabízíme čerpadla SP-05.., která čerpají malé množství v rozmezí 5 až 25 l/minutu.

 • V případě vrtané studny vrtejte raději větší průměr. Nejlépe tak, aby vnitřní průměr pažení byl min. 120 až 150 mm.  Důvodem  většího průměru vrtu je větší výběr čerpadel, větší objem vody, lepší možnost spolehlivé manipulace s čerpadlem a příslušenstvím ve vrtu při instalaci i při případné opravě. Pro vrtané studny nabízíme spolehlivá celonerezová 4“čerpadla SP (průměr 97 mm) s ekologickým, vodou plněným elektromotorem Franklin, vhodná pro průměry minimálně 120 mm.

 • Nákup vodárny bez zabezpečeného servisu je velká neznámá (naše čerpadla opraví a uvede do provozu více než 50 smluvních záručních servisů po celé ČR).

 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice. Doporučuje se výtlačné a hlavně sací potrubí vždy o rozměr větší než je výtlačné hrdlo čerpadla.

 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně! Hmax se dosahuje při Q rovno 0!!! S výběrem čerpadla Vám nejlépe pomohou odborníci ze specializovaných prodejen. Prodávající personál má potřebné znalosti pro správné navržení vodárny a posouzení místních podmínek.

 • Nabízíme moderní vodárny TQIC řízené frekvenčním měničem. Tato vodárna drží stálý tlak 3 bary (2 bary TQIC 400) při různě odebíraném množství (dle typu). Elektronická část frekvenčního měniče vyhodnocuje okamžitý tlak v systému a nastavuje otáčky elektromotoru tak, aby se tlak udržoval na konstantní hodnotě.  Toto je zvlášť vhodné pro průtokové ohřívače. Vyšší cena (od 14 tisíc Kč) je vyvážena opravdu komfortním vybavením a tichým chodem čerpadla. Více v katalogu TQ, TQIC a e-shopu.

  Ing. Petr Svobodník
  za K+H čerpací techniku s.r.o.

Odkazy

Čerpadla

Automatická kompaktní vodárna - TQ
Automatická kompaktní vodárna - TQ
Automatická kompaktní vodárna s frekvenčním měničem - TQIC
Automatická kompaktní vodárna s frekvenčním měničem - TQIC
Ponorná čerpadla do vrtaných studní - SP
©2008 K+H ČERPACÍ TECHNIKA S.R.O.
Created by Orbinet